Projectes

Projectes

14/02/2023

Mapa de projectes

FASE 1:

AVALUACIÓ I DESENVOLUPAMENT

 • Avaluació de les necessitats clíniques en tecnologia mèdica
 • Avaluació d'alternatives tecnològiques
 • PM de desenvolupament de tecmed

FASE 2:

PLANIFICACIÓ

 • Planificació estratègica
 • Planificació d’inversions
 • Pla d'equipament Room by room
 • Integració tecmed a l'arquitectura
 • Projecte de servituts i pre-instal·lacions

FASE 4:

ÚS I OBSOLESCÈNCIA

 • Pla de trasllat d’equipament
 • Pla de trasllat i d’obertura de l’activitat
 • Inventari
 • Manteniment
 • Procés i tecmed
 • Models de simulació
 • Gestió d’obsolescència

FASE 3:

ADQUISICIÓ

 • Estratègia d’adquisició - lots
 • Preparació de licitació / concurs
 • Adjudicació
 • Recepció i coordinació de la instal·lació d’equips

Experiència en xifres

Projectes totals

+190

Projectes per especialitat

Avaluació i desenvolupament

+32

Planificació de tecnologia

+85

Adquisició d’equipament

+76

Gestió de l’ús i l’obsolescència

+18

Països

Amèrica

+13

Àfrica

+10

Àsia

+3

Europa

+6

Àrees d’especialització

Escoltem, dissenyem i desenvolupem projectes d’enginyeria precisa i personalitzada del cicle de tecnologia mèdica. Treballem en 3 àmbits d’especialització:

enginyeria de l’equipament

.

gestió de l’adquisició

.

actualització tecnològica

.

Serveis

Equipament

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Equipament
-
Equipament

Gestió

Serveis

14/2/2023 0:00:00

.

Gestió
.
Gestió

Tecnologia

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Tecnologia
-
Tecnologia