Serveis

EQUIPAMENT MÈDIC DE NOVES INFRAESTRUCTURES DE SALUT

14/02/2023

Preparem projectes tècnics d’equipament per a noves infraestructures, remodelacions, compra innovadora o actualitzacions tecnològiques

PLANS D’EQUIPAMENT

 • Identificació de necessitats, llistats room by room, innovació i avaluació tecnològica
 • EQUIPLA®: la nostra eina de gestió de l’equipament biomèdic
 • Plans de gestió d’actius i inversió en tecnologia mèdica
IMG

PROJECTES TÈCNICS D’ENGINYERIA DE L’EQUIPAMENT MÈDIC

 • Especificacions tècniques, condicionats d’instal·lació i grafisme en plànols, auditories de l’equipament
 • Pre-intal·lacions dels equips i especificacions tècniques que afecten l’arquitectura
 • Entorn BIM: condicionats d’instal·lació i grafisme en plànols
 • Entorn CAD: layouts en planta i alçats; guies mecàniques de la implantació de l’equipament mèdic a sales tipus
IMG

RECEPCIÓ D’EQUIPAMENT

 • Recepció i coordinació de la instal·lació de l’equipament
 • Supervisió de les pre-instal·lacions a l’obra
 • Verificació posada en funcionament
 • Inventaris tècnics i comptables
 • Plans de trasllat i obertura
IMG

Serveis

Equipament

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Equipament
-
Equipament

Gestió

Serveis

14/2/2023 0:00:00

.

Gestió
.
Gestió

Tecnologia

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Tecnologia
-
Tecnologia